Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Vytýčenie hranice pozemku a stavby

jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného začatia každej stavby je presné vytýčenie pozemku a osadenie stavby. Pri väčších stavbách je prítomnosť geodeta potrebná aj počas výstavby, hlavne na dodržanie geometrického tvaru stavby.
Preto je pre Vás dôležité, aby vytyčovací protokol vyhotovil výhradne kvalifikovaný odborník, s príslušnoupraxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdeními štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET. Presne takých geodetov nájdete u nás.
Naša firma vykonáva tieto práce prostredníctvom pracovníkov, ktorí majú v tejto oblasti 20 a viacročné skúsenosti. Vytyčovanie je zabezpečované najmodernejšími prístrojmi a meracími postupmi. Vytyčovacie prvky a samotné vytyčovanie je nezávisle kontrolované, aby bola dosiahnutá čo najväčšia presnosť.

Sme členmi

  • Komory Geodetov

Kontakt

  • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
  • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
  • email  geodus.sb@gmail.com
  • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás