Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Polohopis a výškopis

Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúži polohopisný a výškopisný plán.

Naša firma ponúka široké spektrum vyhotovenia účelových máp a špeciálnych podkladov (pozdĺžnych a priečnych rezov, profilov, 3D podkladov, zameraní skutočného stavu stavebných objektov atď.). Podklady vyhotovujeme v digitálnej forme, s pripojením na štátny súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv.

Sme členmi

  • Komory Geodetov

Kontakt

  • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
  • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
  • email  geodus.sb@gmail.com
  • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás