Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Inžiniering a katastrálny servis

Inžiniering

Pri každej výstavbe - od momentu rozhodnutia stavať až po kolaudáciu - je dôležité mať zabezpečené všetky dokumenty , súhlasy, stanoviská a rozhodnutia dotknutých subjektov, čiže nepopulárne „papierovačky“. Aby Vaša stavba išla „ako po masle“ zabezpečíme tieto „papierovačky“ za Vás.

Týka sa to najmä:

 • dokladov z katastra nehnuteľností – potvrdené kópie listov vlastníctva, katastrálnych máp, geometrických plánov atď.

 • dokladov pre stavebný úrad potrebných pre stavebné povolenie a pre kolaudáciu stavby

 • všetkých ďalších podkladov potrebných pre úspešnú kolaudáciu stavby

Ponúkame Vám pomoc v tejto oblasti. Zosúladenie uvedených činností a správne rozvrhnuté postupy v priebehu výstavby Vám ušetria veľa času a starostí.

Katastrálny servis

V rámci katastrálneho servisu Vám ponúkame Vám najmä nasledovné služby:

 • Zápis geometrického plánu

 • Vyhotovovanie návrhov na vklad

 • Grafické a spätné grafické identifikácie

 • Zabezpečíme pre Vás výber listov vlastníctva, snímok z katastrálnych máp a všetky podania dokumentov na katastri

 • Zabezpečíme vypracovanie znaleckého posudku

Ďalej pre Vás vyhotovíme zmluvy typu:

 • Kúpna zmluva

 • Darovacia zmluva

 • Zámenná zmluva

 • Zmluva o vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu

 • Zmluva o budúcej zmluve

 • Zmluva na zriadenie vecného bremena

Pri týchto službách dbáme na to, aby bol pre Vás celý proces zrozumiteľný a hlavne bezpečný.

Sme členmi

 • Komory Geodetov

Kontakt

 • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
 • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
 • email  geodus.sb@gmail.com
 • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás