Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Služby

K vybraným geodetickým prácam ponúkame aj komplexné služby. Spolu s vyhotovením geometrického plánu zabezpečíme prípravu a vyhotovenie kúpnopredajných, darovacích a iných zmlúv, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ako aj zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností.

Sme členmi

  • Komory Geodetov

Kontakt

  • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
  • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
  • email  geodus.sb@gmail.com
  • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás