Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /home/aq018100/www_root/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548
Kataster nehnuteľností

>> Geometrické plány

>> Vytyčovanie hraníc pozemkov

>> Geodetické podklady pre majetkovoprávne usporiadania

>> Identifikácie parciel

>> Výkupové elaboráty

Inžinierska geodézia

>> Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie územia

>> Vytyčovanie stavebných objektov

>> Kontrolné meranie a zameranie skutočného stavu vyhotovenia stavieb

>> Geodetická dokumentácia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby

>> Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

>> Informatívny zákres inžinierských sietí

>> Zameranie priebehu vytýčených inžinierskych sietí jednotlivými správcami IS

Katastrálny servis

>> Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva

>> Vyhotovovanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

>> Vyhotovovanie žiadostí na správu katastra

>> Konzultácie a poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľnosti

>> Zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností

Prečo my ?!

  • Profesionálny prístup.
  • Kvalitný zákaznícky servis.
  • Dobré ceny.
  • Právne informácie.
  • Okamžité vybavenie vaších žiadostí.

Čo hovoria klienti ?!

Sme veľmi spokojný s prácou pána Dulína. Práca bola precízna, prístup profesionálny a čo je hlavné, všetko prebehlo rýchlo a za dobrú cenu.
 Palenčár, zákazník

Sme členmi

  • Komory Geodetov

Kontakt

  • adresa Geodet Ing. Pavol Dulín - Geodus s.r.o. Sabinov
  • telefón  +421 51 45 25 154, 0905 94 63 66
  • email  geodus.sb@gmail.com
  • map  Námestie Slobody 79, 08301 Sabinov

Nájdete nás